Концерт на ХАЗАРТ и Национален филхармоничен хор


17 октомври 2017 г.
София, з. "България"
19:00 ч. | Цена: — Организатор: —