Изкуството е…


ОТМЕНЕН
6 септември 2020 г.
Монтана, п-д "Жеравна"
Цена: Вход свободен Организатор: —
Участват: JOHNNY GIOELI, RONNIE ROMERO, JEFF SCOTT SOTO, ERIDAN