Общи условия


Общи условия за ползване на WeRock.bg


Общите условия, изложени в това споразумение, важат за всички потребители на уебсайта WeRock.bg. За да ползвате информацията и услугите, предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете настоящите Общи Условия. Ако не приемате тези условия, Вие не може да използвате услугите, предоставяни от WeRock.bg.

WeRock.bg си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува промените в сайта.

Потребител е всяко лице, което използва услугите, предоставени от WeRock.bg. Потребителят се съгласява с Общите условия като посещава която и да е страница от сайта WeRock.bg. Потребителят има право на достъп до личната информация, която е въвел, както и право на възможност за корекцията ѝ. Потребителят има право да поиска изтриване на съществуващите за него лични данни, позволяващи идентифицирането му, ако това не противоречи на други правила и условия.

WeRock.bg има право да ограничи достъпа до информация и улуги на произволни потребител/и по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушване на настоящите Общите условия. WeRock.bg има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителят е нарушил Общите условия.

WeRock.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

WeRock.bg не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или целия сайт поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др. С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата WeRock.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес и др. Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на WeRock.bg, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското или европейско законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Авторските права върху публикациите в сайта WeRock.bg принадлежат на техните автори. Потребителите на WeRock.bg се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях материали.

На потребителите се забранява да копират/запазват текстови, снимкови и др. материали от WeRock.bg и да ги публикуват в други сайтове без изрично разрешение или позоваване на източника с работеща хипервръзка към WeRock.bg.

На WeRock.bg е забранено публикуването на порнографски, нецензурни, обидни, подстрекаващи към насилие, използащи език на омразата, (явни или прикрити) рекламни или други забранени от законодателството в Република България или Европейския съюз текстове.

Чрез настоящите общи условия WeRock.bg декларира, че всякакви лични данни, въведени от потребителите му в миналото, като собствени имена, имейл адреси, телефонни номера, адреси на местоживеене или месторабота и др., съхранявани преди 24.05.2018 г., са трайно изтрити от базата данни на сайта.


Последна актуализация: 20.05.2018