AS ORCHIDS WITHER - "As Orchids Wither (EP)"

2015, Самиздат

Едва ли трябва да уточнявам колапсиращия статус на българската модерна метъл сцена (акцентирам върху „модерна“ и „метъл“, преди да има засегнати), ако въобще приемем, че такава съществува. Убеден съм, че мнозина биха приели подобно крайно изказване с укорителен поглед, но истината е, че няколкото инцидентни имена, които работят и издават качествен материал, далеч не могат да бъдат използвани като представителна извадка за обективния, общ потенциал на нашите дейци в тази ниша. Със сигурност, явления като пловдивчаните от As Orchids Wither имат освежаващ ефект върху българската публика, особено тази, която изявява по-сериозен интерес към съвременния метълкор. Но дали това дебютно издание на групата може да се окачестви като достатъчно идейно, за да можем да заявим, че имаме нов силен роден представител в този жанр, който има капацитета поне да деформира до някаква степен статуквото по отношение на този стил по нашите географски ширини?

   Истината е, че едва ли можем да отговорим на този въпрос еднозначно и, в никакъв случай, категорично. Със сигурност един от най-силните аспекти на тук разглежданото едноименно EP е композиционните амбиции на бандата да създава умерени и балансирани песни, които да не залитат в излишно крайности и да представляват еднородна смес от инструментализъм, нестандартност, мелодичност и атмосферичност, но достигането на пълния потенциал на тази концепция е колеблив. Както в болшинството първи издания на повечето формации, и тук ставаме свидетели на осезаеми влияния, които очевидно са послужили като основно вдъхновение на музикантите. Асоциациите с творчеството на Parkway Drive и August Burns Red е немислимо да бъдат пропуснати след изслушването на която и да е било песен от изданието, като отчетливи прилики (както и редки моменти с натрапчиво познати акорди и прогресии) могат да бъдат забелязани не само на музикално, а и на идейно равнище, но с различна степен на успех, разбира се. Дали това може да бъде прието като позитив или е по-скоро резонно предизвикващ смесени чувства ефект, ще оставя на вашата субективна оценка. Вероятно може и да преобладават мнения, че нивото на продукция не отговаря на видимата амбиция, която групата е поставила пред себе си в търсенето на преплитане на множество различни мотиви в парчетата си, а и такива, че претенциозността на As Orchids Wither с която подхождат членовете на групата към целия продукт, е друга отрицателна характерна черта, която момчетата ще преодолеят с израстването си. Във всеки случай, песните на пловдивчаните трябва да бъдат оценявани според потенциала, който те предлагат, вместо съденето им като краен, завършен резултат, предвид началния стадий на развитие, в който се намира бандата. Ясно е, че с течение на времето, стремеж към развитие и с повече подкрепа, момчетата ще изградят свой собствен стил и отличителен звук, вместо да се съсредоточават върху усъвършенстването на добре познати образци и ще придобият качествата и уменията да го представят в най-добрата му светлина. А до достигането на този момент, можем само да се радваме, че има хора, които търсят развитие в тези течения на тежката музика в България и, най-вече, че всичко това предизвиква интерес сред родната публика.


111111oooo

Davidian