Организации и артисти, участвали в програмата "Пловдив - Европейска столица на културата 2019", търсят неизплатени средства

6 авг 2020, 13:41 ч. 418 / 20 4
пред./следв.

   По-долу ще намерите отворено писмо от редица организации и артисти относно неизплатени хонорари и др. средства във връзка с участието им в програмата "Пловдив - Европейска столица на културата 2019":

Отворено писмо
от организации и артисти, участвали в програмата на
“Пловдив 2019 - Европейска столица на културата”

До Заместник министър-председателя
До Министъра на културата
До Министъра на финансите
До кмет Община Пловдив
До Управителния съвет на Фондация “Пловдив 2019”
До медиите

Уважаеми г-н Дончев
Уважаеми г-н Банов,
Уважаеми г-н Ананиев
Уважаеми г-н Димитров,
Уважаеми членове на Управителния съвет на Фондация “Пловдив 2019”,
Уважаеми медии,

С настоящото писмо се обръщаме към Вас и към българското общество и институции по повод неизплатените стотици хиляди левове от Фондация “Пловдив 2019” към артистите, културните и неправителствени организации, изградили програмата на инициативата “Пловдив 2019 - Европейска Столица на Културата” (ЕСК).

Провалът на ОФ Пловдив 2019 да създаде нов модел на управление в културата, се превръща в административно и мениджърски фиаско с огромни щети за сектора, който титлата трябваше да подпомогне и развие.

Специално създадената за инициативата - Европейска столица на културата (ECoC / ЕСК), Общинска фондация “Пловдив 2019” имаше за цел да подкрепи създаването и развиването на адекватна и съвременно културно съдържание в града, а и в страната, да курира и менажира представителна европейска програма, да селекционира найдобрите практики и проекти, за да постави България на картата на съвременната европейска култура. Това трябваше да се случи като ОФ Пловдив 2019 подпомага реализацията на тези проекти и инициативи като част от своята апликационна форма към ЕСК - освен с комуникационна, логистична, административна, доброволческа подкрепа - и с финансиране, за да съдейства за тяхното качествено осъществяване.

С други думи - заявката беше инициативата Европейска столица на културата, чрез ОФ “Пловдив 2019” да оказва пълна подкрепа на отделните артисти и организации, докато всички “ЗАЕДНО” работим за един пълнокръвна и осъвременена артистична и културна среда в България. Именно в това повярвахме стотици български и чуждестранни артисти и културни организации.

Още със самото кандидатстване обаче, бъдещите участници се сблъскаха с усложнени административни изисквания и невиждани в сектора договори, които
третират твореца като отявлен и “доказал се” в миналото “крадец” на публични средства. Елементарен сравнителен анализ на тези договори в други ЕСК води до извода, че това е изключителен патент на ОФ Пловдив 2019. За да се стигне дотук - месеци, а в някои случаи и години средствата, вложени от организации и артисти не са възстановени.

Какво не е наред?

- Типовите договори, наложени ни от Фондацията, пълни с несъстоятелни изисквания, които третират работещите в културния сектор като престъпници, е
в грубо несъответствие с официалните цели на ЕСК Пловдив 2019 “ЗАЕДНО”.
- Свободно тълкуване на текст от чл.11 на договора, който към момента позволява на ОФ “Пловдив 2019” да не изплаща вече изхарчени по проектите
лични средства.
- Условието за 30% собствен принос в бюджета на проектите - едно условие, което за хората на изкуството и за неправителствените културни организации
беше непосилно, а в добавка разбирането на ОФ “Пловдив 2019”, че има “дълг” да контролира и санкционира начина на изпълнение на този собствен принос
като го изисква от културните организации обосновава неизплащане на изхарчени вече суми.
- Избраната тромава и лишена от всякаква гъвкавост структура и философия на бюджета е абсолютно неадекватна за спецификите на сектора
- Анекс от договора за съфинансиране, който изискваше лична (вместо организационна) финансова отговорност на непосилна стойност за хората в сектора с юридически несъстоятелен характер.
- Абсолютната липса на реципрочност - почти никакви ангажименти за самата Фондация, нито санкции при забавяне на плащания от тяхна страна, дори когато
са просрочили собствените си крайни срокове с месеци, а в някои случаи - повече от година.
- Повод за неизплащане на дължимите към артисти и организации суми вече месеци наред, са спорни тълкувания на член 11 от договора за съфинансиране, за който ощетените артисти и организации коментират : “Особено възмутително е да се търси начин да бъде ощетен именно културния сектор, именно сега по
невиждан и нечуван до момента в сектора начин при наличие на всички отчетни документи! Това е кражба от така или иначе затруднения и крехък сектор на
културата!” Това “тълкуване” позволява на Фондацията да не възстановява реално извършени, надлежно документирани и отчетени по всички установени правила разходи, на основание “непълно изпълнение на предвиденото собствено участие” - казват пострадалите. По същество това означава, че при отчитането на проектите, администрацията на Фондацията се стреми към невъзстановяване на извършени разходи.

Въпреки юридическите дрязги, управленския хаос и административните неуредици, всеки участвал в програмата на Пловдив 2019 пое риска - с цената на това да вземе заеми и дори кредити, да инвестира понякога и последните си лични средства, за да участва в това важно за България и българската култура събитие и да даде найдоброто от себе си, за да застане Пловдив и България на картата на световната съвременна култура с достойнство.

“Отношението към нас - създателите на елементите в тази програма обаче от страна на Фондация “Пловдив 2019” беше и остава не като към партньор, а по-скоро като към враг: постоянно се появяваха нови изисквания в процеса на работа, а след приключване на проектите се изискаха документи, за които не сме били уведомени при започването им и съответно нямаше как да получим със задна дата, което е меко казано скандално.Веднъж осъществено, събитието се превръщаше в истински кошмар за отчитане и възстановяване на вложените в проектите лични средства.” заявява ръководителката на организация провела детски фестивал в рамката на програмата на ЕСК 2019.

Напомняме, че Фондация “Пловдив 2019” превеждаше авансово само част (често едва 20%) от одобрения бюджет на проекта. Останалата част от финансовото участие на Фондацията трябваше да бъде осигурена от самите участници, с условието да им бъде възстановена след отчитане и одобряване на направените разходи. Това, че Фондацията участваше частично във финансирането на проектите обаче, в никакъв случай не се оказа пречка, тя да връща отчети заради “забележки” именно по нашия личен принос - онези неосигурени от ОФ “Пловдив 2019” средства, а от нас и наши партньори. В повечето случаи, процедурата се проточва с месеци и води до забавяне, отвъд всякакви срокове, заложени в подготвените от Фондацията договори. От своя страна липсата на изплащане на похарчените лични средства, които очакваме Фондацията да възстанови възможно най-скоро, доведоха до множество компрометирани партньорства на български организации пред техните чуждестранни и местни партньори. Нещо, което е в ярък противовес с всички обявени гръмко цели на инициативата и нейното мото “ЗАЕДНО”.

Месеци, а за някои участници повече от година, продължава чакането да бъде разгледан и одобрен техния отчет, макар в договорите, които всички ние сме
подписали да фигурира административен срок от 45 дни, а стотици абсурдни документи, формуляри, декларации, приемно-предавателни протоколи, сертификати,
отчетни листа, и т.н. се изискваха постфактум в търсене на аргумент за невъзстановяване.

На въпроса обаче защо и на какви основания се бавят окончателните плащания на вече одобрени отчети отново чувахме: “Управителният съвет няма кворум”,
“Управителният съвет е в карантина”, “Управителният съвет не може да се събере…”

Когато обаче нашите проекти бяха успешно осъществени, събрали овациите на публиката, те бяха активно използвани като ПР за успешното представяне на “Пловдив ЕСК” и успехите на дейността на Фондация “Пловдив 2019” пред медиите и в международните отчети на Фондацията.

Намираме отношението на Фондацията спрямо независимите артисти и културни организации в България за унизително. В настоящия момент, когато културният сектор глобално е сред най-пострадалите, Фондация “Пловдив 2019” буквално доубива малките културни организации. Докато Правителството и медиите тръбят колко много “се помага” на сектора, реалността е, че ние не можем да получим от Фондация “Пловдив 2019” вложените от нас, вече инвестирани в титлата и изразходени средства.

За и без това крехкия културен сектор това е тежка присъда - много малки организации няма да могат да оцелеят в идните месеци и вероятно ще трябва да затворят.

Настояваме до 20-и август 2020 г. за:
- Да бъде направена публично достъпна информацията за какво са използвани парите от непризнатите ни разходи и “намаленото” финансиране по линия на чл. 11 от договора? Какво се случва? Къде са средствата, които Фондацията, трябваше да ни изплати?
- Настояваме да бъде направена публична информацията за настоящото състояние на бюджета на Фондация Пловдив 2019, както и за неговото изразходване през
последните три години. Това са публични средства - от българските и европейски данъкоплатци и българските граждани имат право да знаят как са разходвани парите им.
- Настояваме да бъдат изплатени в предварително уговорения размер всички суми на артистите и организациите в срок до 1-и септември 2020г.
- Настояваме за санкции за юристите, съставили унизителните и некомпетентни договори, наложени ни от Фондация “Пловдив 2019”, даващи безброй мотиви за
намаление на вече одобрените за проектите суми и понасяне на административна отговорност и наказание от юристите.
- Настояваме да бъде изплатено обезщетение от 0,02% от дължимата сума на всяка организация или творец за всеки ден забавяне на окончателното плащане, един месец след предаване на окончателният отчет за всяко едно събитие. Някои организации вече трябваше да съкратят служители, заради неизплатените от ОФ „Пловдив 2019” суми.

“Ваксина срещу КОВИД културната криза, в България имаме и тя се нарича Пловдив 2019, ние сме ваксинирани и имунизирани!” - споделя един от артистите, участвали в създаването на програмата на ОФ Пловдив 2019.


С уважение:
Сдружение “Арте Урбана Колектив” (Иван Вълев, Ралица Асенова, Димитър Узунов)
Сдружение “Дружество на пловдивските художници” (Снежана Фурнаджиева)
ДЗЗД “Енеаграм” (Страцимир Павлов)
Фондация „Иван Асен 22” (Нели Митева)
Фондация “Изиарт” (Станка Желева)
Сдружение “ИМЕ” (Ния Пушкарова)
Сдружение “Легал арт център” (Снежина Петрова)
“NISI MASA - European Network for Young Cinema” - Франция (Велина Чекелова)
Сдружение “Сторикетчърс” (Александър Евтимов)
Association “Trib’alt” / Théâtre des chemins - Франция (Филип Девалве)
Сдружение “ТУХАРТ” / “Destructive Creation” (Иван-Александър Иванов)
Сдружение “Фабрика за идеи” / РЕЗИДЕНЦИЯ Баба (Янина Тенева)
Сдружение “Фулс он дъ хил” / АТОМ театър (Стефания Георгиева)
Стефания Георгиева, Калина Георгиева (АДАТА резиденция)
Иван-Александър Иванов (АДАТА резиденция)

 

Свързани новини

Няма свързани новини.live&loud
Коментари   (4)

Име или псевдоним:


Коментар (на кирилица):


Гост 7.08.2020 10:45:43 отговори + 1 0
Консултации и преговори по договори се правят преди да се подпишат. Далеч съм от мисълта, че общината е цялата в бяло, но културтрегерите първо трябва да станат малко по-грамотни (и функционално, и юридически), а не да мрънкат постфактум. Като чуят "пари по проекти", очите им блесват като фарове, и подписват без да четат, а после "Олеле". Да не говорим, че данъци, осигуровки и застраховки са им непознати думи, ако може само да се прибира. Еми не може.
Да отидат на съд, и да си решат проблема, без да занимават обществеността, че само показват колко са зле.
Този коментар има твърде много негативни оценки. Натиснете тук, за да го видите.

..... 6.08.2020 22:43:54 отговори + 1 0
Най-доброто събитие беше концертът на Ассерт! Този коментар има твърде много негативни оценки. Натиснете тук, за да го видите.

Саймондо 6.08.2020 17:01:50 отговори + 3 0
Въпросните договори най-вероятно са типови, особено ако финансирането е по някакви европейски програми, и най-вероятно и изискванията при изпълнението им са типови, т.е. никой не е искал да прекара изпълнителите. От написаното оставам с впечатлението, че първо са подписани и впоследствие е мислено за изпълнението и отчитането. А и този тип организации най-вероятно се опитват да си спестят разходите за юристи.
А текста наистина е написан твърде неграмотно за работещи в областта на културата...
Този коментар има твърде много негативни оценки. Натиснете тук, за да го видите.

RJD 6.08.2020 14:48:12 отговори + 4 0
Разбирам ги хората, на които не са им изплатени сумите, при положение, че събитията са се състояли. На няколко места в текста се споменава член 11 от договорите, който фондацията си го тълкува свободно според подписалите се организации, но никъде не видях да е цитиран текста на члена. Преполагам, че има клауза за конфиденциалност, но ако няма, нека някой да го напише. Освен това, настояването за санкции на юристите ми се струва несъстоятелно. Ако договорите или част от клаузите в тях са неизгодни, защо са ги подписали? Не са ли се консултирали с юристи преди подписването? Станна работа. Все пак, надявам се проблема да се разреши бързо и хората да си получат възнагражденията. Абе, работа с държавата да си нямаш.

П.С.
Тъжно е, когато организации, на които основния им предмет на дейност е организирането на културни събития и имащи самочувствието, че са част от хората, на които се крепи културата в България, пускат толкова неграмотни текстове в публичното пространство. Футболните агитки се справят по-добре.
Този коментар има твърде много негативни оценки. Натиснете тук, за да го видите.

▲ Горе

WeRock.bg не носи отговорност за мненията към новините на този сайт.

Забранено е: писането на български език с букви от латинската азбука; писането на коментари, съдържащи груби обидни изрази, независимо срещу кого са насочени; писането на коментари от един и същи потребител, но с различни имена с цел манипулация; писането на конфликтни, провокативни, нецензурни и др. подобни коментари; писането на коментари, представляващи явна или скрита реклама.

WeRock.bg си запазва правото да заличава и всякакви други коментари, които прецени като некоректни или ненужни.

ВАЖНО: Коментарите НЕ са начин за контакт с WeRock.bg. Ако имате въпроси към нас, пишете на имейл адресите, посочени в "Контакти".